Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


AKTUALITY

                                              

Zprostředkujeme, zajistíme nebo zpracujeme pro vás:

 

-  průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

-  změnu stanov dle NOZ vč.zpracování návrhu na zápis změn do rejstříku SVJ, vložení do sbírky listin

 

Bližší informace na tel. 603 95 44 85

 

 

VÍTEJTE!

  

POZOR  - změna sídla společnosti  pro více informací klikni zde


TOMMI-SEVER, s.r.o. je společnost, která má silný tým zkušených a řádně proškolených pracovníků, kteří plně respektují požadavky svých klientů a jsou kdykoliv připraveni věnovat jim svůj čas. Jsou tu však také proto, aby klienty, vlastníky upozornili na chybná rozhodnutí a informovali je o platných zákonech a vyhláškách.

 

EKONOMICKÉ SLUŽBY
 - podrobněji uvedeno v odkazu nabídka činností

 • vedení kompletní účetní a mzdové evidence (daňová evidence a účetnictví, odměny členů výboru představenstva, zpracování výroční zprávy hospodaření, přiznání k dani z nemovitosti a dani z příjmu)

 • evidence plateb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor (příprava evidenčních listů, rozesílání upomínek, poskytování přehledu dlužníků, zpracování ročního vyúčtování služeb)

 • příprava podkladů pro získání státní dotace a úvěru na opravy i bez ručení bytovými jednotkami (zateplení objektů, výměna oken)PRÁVNÍ SLUŽBY - podrobněji uvedeno v odkazu nabídka činností

 • registrace společenství u Krajského soudu, spolupráce při ustavující schůzi, aktualizace změn v rejstříku

 • informace o změnách v zákonech a vyhláškách

 • vypracování nájemních smluv

 • zpracování žalob na vymáhání dluhů, pomoc při dědickém řízeníPROVOZNÍ SLUŽBY - podrobněji uvedeno v odkazu nabídka činností

 • jednání s dodavateli médií a společných služeb (uzavírání dodavatelských smluv a vyřizování reklamací)

 • evidence a zajišťování pravidelných prohlídek a revizí

 • zajištění nepřetržité havarijní služby

 • zajištění úklidu, údržby a oprav

 • předkládání návrhů na využití fondu opravSLUŽBY NABÍZÍME:

 • společenstvím vlastníků domu

 • bytovým družstvům

 • podílovým vlastníkům

 • majitelům obytných domů a nebytových prostor – fyzické a právnické osoby